Hata
  • Eğer gösterilecek olan uygun değilse gösterilecek tema. Lütfen site yönetimi ile irtibat kurun.

Gül Baba Türbesi - Beyoğlu

Oluşturulma tarihi: Cumartesi, 27 Temmuz 2013 22:07
Yazar: Yasin YILMAZ
Gösterim: 1001

gül baba 1Türbesi Galatasaray Lisesi'nin aşağısında bulunan Gül Baba yetiştirdiği sarı, kırmızı güllerle Galatasaray'ın renklerinin bir yerde kaynağı olmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Not : Okunuşlar dikdörtgen bölmelerin konumuna göredir. Yani sağ üstteki kutunun okunuşu yine sağ üst kutu içerisinde verilmiştir.

 

gül baba 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...   Hazreti Abdülhamid Han ... 
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...

 

 

 

Yorumlar   

 
0 #1 Cihan 28-07-2013 09:42
1/1 - Hazret-i Abdü'l-Hamîd Hân ibni Ahmed şâh-ı din
1/2 - Ömrin efzun iyleye devletle ol pür (?)
***
2/1 - Kanda iylerse azimet ide hak o (?) küşad
2/2 - Kahr idüb ada-i dini ide cümle (?)
***
3/1 - İtdiler adliyle ma'mur ehl-i islam illerin
3/2 - Tazelensün (?) âlem misal nevbehar
***
4/1 - Bâhusus olmuşdı virân u mekân hayli zaman
4/2 - Gel dede iylerdi güya merkadinde âh u zâr
***
5/1 - (?) kâmil muattal kalmışdı bu mekân
5/2 - Hadm olub bir bir (?) oldu tarumar
***
6/1 - Padişâh-ı âlemin hak kalbine ilham idüb
6/2 - Yapılub ma'mur ola (?) buyurdu şehriyâr
***
7/1 - Gel dede merhum veliyi eşkar ihyâ idüb
7/2 - Keşf olub bu demde ânın iyledü ki istihar
***
8/1 - İmdi gel Abdü'l-Hamîd Hân'a ide kürşad dua
8/2 - Hak hatasız iyleyüb devletle olsun (?) karar
***
9/1 - Dahi ol (?) hak ömrin efzun iylesün
9/2 - Her biri ola cihanda devletiyle namdar
***
10/1 - Dervişa tarihi (?) olurdu eşkar
10/2 - Bin iki yüz bir de buldu gel (?) çün itibar
***
1201
*****
Mümkin mertebe okumaya çalıştım.Tabi emin olamadığım yerler mevcud.Eksik ve hatalı yerleri tashih edebilirsiniz.
Alıntı
 
 
0 #2 Cihan 28-07-2013 09:48
''Gel'' değilde ''Gül dede'' olacak.Sonradan fark ettim.
Alıntı
 
 
0 #3 kerem aslan 26-09-2013 10:58
1/2 - Perverd-gar
2/1 - Garreyn-i güşad
2/2 - Hak-sar
3/2 - Gülşen-i alem
5/1 - Nice dem
5/2 - Hedm olub birer ribh-i sarsar ile oldı tarumar
6/2 - Deyu
8/2 - Her
9/1 - Goncaların
10/1 - Lafzından
10/2 - Gül Dede
Alıntı
 
 
0 #4 sadi 01-06-2014 02:05
1/1 - Hazret-i Abdü'l-Hamîd Hân ibni Ahmed şâh-ı din
1/2 - Ömrin efzun iyleye devletle ol pürverdigâr
***
2/1 - Kanda iylerse azimet ide hak uğrun küşad
2/2 - Kahr idüb ada-i dini ide cümle hâksâr
3/1 - İtdiler adliyle ma'mur ehl-i islam illerin
3/2 - Tazelensün gülşen-i âlem misal nevbehar
***
4/1 - Bâhusus olmuşdı virân bu mekân hayli zaman
4/2 - Gül dede iylerdi güya merkadinde âh u zâr
***
5/1 - Nice dem kâmil muattal kalmışdı bu mekân
5/2 - Hadm olub bir rîh-i sarsara ile oldu tarumar
***
6/1 - Padişâh-ı âlemin hak kalbine ilham idüb
6/2 - Yapılub ma'mur ola deyü buyurdu şehriyâr
***
7/1 - Gül dede merhum veliyi aşkar ihyâ idüb
7/2 - Keşf olub bu demde ânın iyledügi istihar
***
8/1 - İmdi gel Abdü'l-Hamîd Hân'a ide gör sad dua
8/2 - Hak hatasız iyleyüb devletle olsun ber karar
***
9/1 - Dahi ol ğoncelerin hak ömrin efzun iylesün
9/2 - Her biri ola cihanda devletiyle nâmdâr
***
10/1 - Dervişa tarihi lafzından olur dumu aşikar
10/2 - Bin iki yüz bir de buldu gül dede çün itibar
Alıntı
 

Yorum ekle

Okunmamış kitabelerin okunuşunu altına yazabilir veya mevcut hataları konu altına bildirebilirsiniz.


Güvenlik kodu
Yenile