Hata
  • Eğer gösterilecek olan uygun değilse gösterilecek tema. Lütfen site yönetimi ile irtibat kurun.

Meşihat Dairesi Kitabesi 1 - Süleymaniye

Oluşturulma tarihi: Cumartesi, 31 Ağustos 2013 16:57
Yazar: Yasin YILMAZ
Gösterim: 1020

meşihat 1aOsmanlı Devleti zamanında Şeyh'ül-islâmlık (Meşihat) makamı olan günümüzde İstanbul Müftülüğü olarak kullanılan yapının ana giriş kapısı üzerindeki kitabe.

Bu yerde ilk önceleri Yeniçeri Ağasının (Genel Kurmay Başkanı) makamı bulunuyorken Sultan II.Mahmud'un Yeniçeri Ocağını kaldırmasının ardından Şeyh'ül-islâm'ın kullanması için tahsis edildi. Fetvaların buradan verilmesi dolayısıyla fetva makamıda denir.

 

 

 

 


Not : Okunuşlar dikdörtgen bölmelerin konumuna göredir, yani sağ üstteki bölmenin okunuşu yine sağ üst bölmede verilmiştir. 

 

meşihat 1b 

 

 

 

 

 Sayesinde olub asûde hemîşe-i ulemâ   Devleti daîm ola Hazret-i Han Mahmud'un 
 ... vekil mi kıldı ocağı ...  Hak ni'met ... bilmenin hali budur 
 ... ları itmiş idi ...  Akîbet yerlerin Allah nasib itdi bize 
Rûzuşeb eyliyem ...   ... ile mahv itdi zalim zûlmü
 ... izzet ...   ... durana teşekkür kıldı 

 

 

meşihat 1c

 

 

 

 

 

 ...   ... 
 ...   ... 
 ...   ... 
 ...   ... 
 ...   ... 

 

 

 

Yorumlar   

 
0 #1 Adem 31-08-2013 17:18
Acelece baktım. İlk satır ikinci sütunu sonu: âsude hemîşe-i ulemâ
Alıntı
 
 
0 #2 Cihan 31-08-2013 19:58
1/1 - Devleti dâim ola hazret-i Han Mahmud'un
1/2 - Sâyesinde olub âsûde hemişe ulemâ
1/3 - Seyf u hamayla idüb destini Mevlâ teyid
1/4 - Bir eline kılıç aldı bir eline fetvâ
***
2/1 - Hakk-ı ni'met ne imiş bilmiyenin hâli budur
2/2 - Âb ... u kalemi kıldı ocağı itfa
2/3 - Nice nush itdiler ol ... mekrûh
2/4 - Ulemânın sözünü iylemediler asga
***
3/1 - Âkıbet yerlerin Allah nasib itdi bize
3/2 - Dâr-ı fetvâları etmiş idi anlar yağma
3/3 - Ömrü oldukca mübârek ide ...
3/4 - ... âlem olan Tâhir Efendi'ye Hüdâ
***
4/1 - Nûr-ı adli ile mahv itdi zalâm-ı zulmü
4/2 - Rûz u şeb iyliyelim ... devrâna dua
4/3 - Melce-i ümmet ide haşre kadar bâbını Hakk
4/4 - Dura ol şâh-ı cihan ta dura şer'i mevlâ
***
5/1 - Hak-pay şeh-i devrâna teşekkür kıldı
5/2 - İki cevher gibi tarihle izzet ...
5/3 - Ağa Kapusu'nu virdi bize Sultan Mahmud
5/4 - Bâb-ı tezvir idi Hakk kıldı makam-ı ...
***
1241(1826)
Alıntı
 
 
0 #3 Kerem Aslan 30-09-2013 08:31
Elinize sağlık:
Ab-ı tig ü kalem
Şirzime-i mekruha
Bil-istihkak
Müfti-i alem
Hüsrev-i devran (O zamanın padişahı)
Fazla
Makam-ı İfta' (şeyhülislam)
Alıntı
 
 
0 #4 N.YANIK 13-04-2014 21:59
2/2
Âb-ı tîğ u kalemi kıldı ocağı itfâ
Alıntı
 

Yorum ekle

Okunmamış kitabelerin okunuşunu altına yazabilir veya mevcut hataları konu altına bildirebilirsiniz.


Güvenlik kodu
Yenile