Hata
  • Eğer gösterilecek olan uygun değilse gösterilecek tema. Lütfen site yönetimi ile irtibat kurun.

Dülgerzâde Camii'nden Dört Mezar Taşı - Fatih

Oluşturulma tarihi: Pazar, 16 Mart 2014 02:33
Yazar: Yasin YILMAZ
Gösterim: 857

dülgerzade 1Fatih'te Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunuyor Dülgerzâde Camii. İstanbul'un fethinden sonraki ilk 30 yıl (1453-1483) içerisinde yapılmış olmakla beraber kesin inşa tarihi belli değildir. Banisi Dülgerzâde Şemsüddin Ahmed Efendidir.

Saraçhane'ye yakın yerdeki caminin fotoğrafta görüldüğü kadar küçük bir haziresi var. Buradan fotoğrafını nispeten kolay çekebildiği 4 tanesinin okunuşu üzerine çalışalım.

Dülger; yapıların kaba ağaç işlerini yapan kimse, marangoz.

 

  


 

 

Mezar Taşı 1

dülgerzade 2a

 

 

 Merhume 
 Şerife Fatma kadının 
 Ruhuna fatiha 

 sene 1195

(M-1780) 

  

 

 

 

 

Mezar Taşı 2 

dülgerzade 3bdülgerzade 3a

 

 Gençliğine doymayan 
 Derdine derman bulmayan 
 Merhum ve mağfur 
 İzzet Ömer Mola'nın 
 Ve cem'i mü'minin 

 

Taşın bir kısmı toprağa gömülmüş 

 

  

 

Mezar Taşı 3 

dülgerzade 5b

dülgerzade 5a

 

 Hüvel hallâkul bâkî 
 Erhamürrahimin olan 
 Allah azze şana türbedar 
 Ahmed kuluna ve bil cümle 
 Mü'minin ve mü'minata rahmet 
 Eyleye emin rızaenlillahi teâlâ  

 El-Fatiha

sene 1243 fi 11 Ra (Rebiulâhir) 

(M-01.11.1827)

 

  

 

Mezar Taşı 4 

dülgerzade 4b

dülgerzade 4a

 Hüvel hayyul bâkî 
 Cemi ehli iman ervahine 
 Ve bu çeşmenin ve hankâhın 
 Banisi Tarikât-ı Nakşibendiyye 
 Salikanından merhum 
 Ve mağfur Mehemmed Said 
Efendi ibnül-hac
 Mehemmed ruhuna el-fatiha 

 sene 1227 fi 11 Ca (Cemaziye-evvel) 

(M-23.05.1812) 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar   

 
0 #1 Cihan 16-03-2014 16:40
3.Mezar Taşı
***
Hüve'l Hallâkul Bâkî

Erham-ür Râhimîn olan
Allah izz şana türbedâr
Ahmed kuluna ve bilcümle
Mü'minin ve Mü'minat'a rahmet
Eliyle münir rızaenlillah-i teâla
El-Fatiha
Sene 1243
Alıntı
 
 
0 #2 Cihan 16-03-2014 17:48
Şerife ...

***
2.Mezar Taşı ;

Gencliğine doymayan
Derdine derman bulmıyan
Merhûm ve mağfûr
İzzet Ömer ...
ve cemi' Mü'minin

***
4.Mezar Taşı ;

Hüve'l-Hayyül Bâkî

Cemi' ehl-i iman ervahına
Banisi Tarikât-ı Nakşibendiyye
Sâlikânından merhum
Ve mağfur Mehmed Said
Efendi ibnü'l-hac
Mehmed ruhuna el-Fatiha
Sene 1227
Alıntı
 
 
0 #3 Yasin YILMAZ 16-03-2014 18:45
Yardımınız için teşekkürler Cihan bey...
Alıntı
 

Yorum ekle

Okunmamış kitabelerin okunuşunu altına yazabilir veya mevcut hataları konu altına bildirebilirsiniz.


Güvenlik kodu
Yenile