Hata
  • Eğer gösterilecek olan uygun değilse gösterilecek tema. Lütfen site yönetimi ile irtibat kurun.

Feyzullah Efendi Çeşmesi / Fatih

Oluşturulma tarihi: Cuma, 10 Mayıs 2013 09:03
Yazar: Cihan
Gösterim: 1008

feyzullahecesmesi1

feyzullahecesmesi2Erzurumlu Seyyid Hacı Feyzullah Efendi Kimdir?
Şems-i Tebriz’inin torunlarından olan Seyyid Feyzullah Efendi, Erzurum müftüsü Pir Mehmed’in oğlu ve Dördüncü Mehmet devrinde ordu vaizi olan Vani Mehmed Efendi’nin damadıdır. Onun yardımıyla saraya intisab ederek önce Şehzade Mustafa’nın ardından da Şehzade Ahmed’in hocalıklarına tayin olunmuş, bundan sonra hızla yükselmeye başlayarak müderrislik, Kazaskerlik ve Nakibü’l-Eşraflık gibi ilmiye makamlarını “Saray hocalığı” yanında devretmiştir. Nakibü’l-Eşreflık’la Meşihat makamları uhdesinde olan Şeyhü’l-İslamlardandır. Bu makama tayini, selefini deviren zorbaların isteğiyledir.17 gün süren ilk Şeyhü’l-İslamlığından azledilerek bir hafta sonra memleketi olan Erzurum’a sürülmüştür.1695’te İkinci defa Meşihat’a tayininde “Hace-i Sultani” payesinden dolayı “Camiü’r-Riyaseteyn” unvanıyla anılmıştır. Bu seferki Meşihatı bir çeşit diktatörlük şeklinde geçmiş, bütün ailesini işbaşına geçirmiş, büyük oğlunun veliahdı olması yolunda bir ferman almıştır. Bu durum ve nüfuzunun giderek artması sebebiyle  “Edirne Vakası” sonrasında Feyzullah Efendi, 2 Eylül 1703’te Edirne’de idam edilmiştir. Osmanlı tarihinde idam olunan Şeyhü’l-İslamların üçüncüsüdür. Toplam Şeyhü’l-İslamlık müddeti 8 sene 2 ay 20 gündür.

Alıntıdır.

***

Okunuşu ;

1/1 - Havâce-i Hâkân-ı a'zam hazret-i fetvây-ı penâh
1/2 - Seyyidü'l-âfâk Feyzullah kudsiyyü'l-hısâl
2/1 - Bu nemûdar-ı tahûru sûbesu icrâ idüb
2/2 - Eyledi âsâr-ı pür envârını cennet misâl
3/1 - Cûşîş-i mâi'l-hayâtıdır fercehşân-ı cân
3/2 - Hod be hod olmuş sadây-ı kalkalî zîb-i makâl
4/1 - Lüle gördüm Kâmiyâ târih içün atşâne der
4/2 - Gel gel iç bu çeşme sâr-ı nûrdan âb-ı zülâl

Yorumlar   

 
0 #1 Adem 11-05-2013 09:19
1/1 - Havâce-i Hâkân-ı a'zam hazret-i fetvây-ı penâh
1/2 - Seyyidü'l-âfâk Feyzullah kudsiyyü'l-hısâl
2/1 - Bu nemûdar-ı tahûru sûbesu icrâ idüb
2/2 - Eyledi âsâr-ı pür envârını cennet misâl
3/1 - Cûşîş-i mâi'l-hayâtıdır fercehşân-ı cân
3/2 - Hod be hod olmuş sadây-ı kalkalî zîb-i makâl
4/1 - Lüle gördüm Kâmiyâ târih içün atşâne der
4/2 - Gel gel iç bu çeşme sâr-ı nûrdan âb-ı zülâl
Alıntı
 
 
0 #2 Emre Güven 06-07-2013 19:45
Hâce-i hakan olacak.
Alıntı
 
 
0 #3 Adem 06-07-2013 21:19
Evet yazılış Havâce'dir ama Farsça olan bu kelime Hâce diye okunur. O şekilde düzeltilebilir.
Alıntı
 

Yorum ekle

Okunmamış kitabelerin okunuşunu altına yazabilir veya mevcut hataları konu altına bildirebilirsiniz.


Güvenlik kodu
Yenile