Hata
  • Eğer gösterilecek olan uygun değilse gösterilecek tema. Lütfen site yönetimi ile irtibat kurun.

Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi / Fatih

Oluşturulma tarihi: Perşembe, 09 Mayıs 2013 08:12
Yazar: Cihan
Gösterim: 1126

hacıahmetpasasebili1

Fatih Camii’nin Karadeniz cihetindeki avlusundan hazireye girerken kapının solunda ( Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbe giriş kapısındaki çeşme) bulunan bu çeşme mermerden yapılmıştır. Oymalı büyük ayna taşında kemer yerine kullanılmış çiçek motifleri arasında “Ve sekahüm Rabbihim şeraben tahura” âyeti yazılıdır. İki yanında iki ince mermer sütun bulunmaktadır. Çeşme akmaktadır. En yukarısında talik hat ile yazılmış kitabesi bulunmaktadır.Çeşmeyi yaptıran Sadrazam Hacı Ahmet Paşa’dır. Kitabe ise Nimetullah Efendi’nindir.

hacıahmetpasasebili2

Okunuşu ;

“ Menba’-ı cûd-ü atâ Hazret-i Sultan Mahmud”

“ Cûyibar-‘ı keremi itdi cihanı irvâ”

“ İşte ez-cümle bu zîbende eser kim evvel”

“ Gelmedi hâtır-ı eslâf-ı kirama asla”

“ Böyle bir Şah-cihanban-ı inayetkârın”

“ Eylemiş vakt-i hümayununa merhun Mevlâ”

“ Türbe-i pâk Ebu'l-Fethe iki çeşme-i nev”

“ Şad idüb ruhunu çün kıldı bu babda ihya”

“ Kevser-i berrî o serçeşme-i Sultan-ı guzat”

“ San iki desti ile itdi sebil-ü icra”

“ Ni’metâ bâni-i hayr ile Şehinşaha heman”

“ Bu iki mısra’-ı tarihi yazub eyle dua”

“ Yâd idüb eyledi şadab Mehemmed Hanı”

“ Çeşme-i âb-ı hayat-ı Hacı Ahmed Paşa”

(1154)

 

Yorumlar   

 
0 #1 Adem 15-05-2013 21:33
1/1 - Menba-ı cûd u atâ Hazret-i Sultan Mahmûd
1/2 - Cevyibâr-i (?) kürsî itdi cihânı ervâ
2/1 - İşte ezcümle bu zîbinde eser kim evvel
2/2 - Gelmedi hâtır-ı eslâf-ı kirâma aslâ
3/1 - Böyle bir Şâh-ı Cihânbân-ı İnâyetkârın
3/2 - Eylemiş vakt-i humâyununa merhûn Mevlâ
4/1 - Türbe-i pâk Ebu'l-Fethe iki çeşme-i nûr
4/2 - Şâd idüb rûhunu çün kıldı bu bâbda ihyâ
5/1 - Kevser-i berrî(?) o serçeşme-i Sultân-ı Ğuzât
5/2 - San iki desti ile itdi sebîl ve icrâ
6/1 - Ta'mitâ bâni-i hayr ile şehinşâha hemân
6/2 - Bu iki mısra tarihi yazup eyle duâ
7/1 - Yâd idüp eyledi şâd-âb Mehemmed Hânı
7/2 - Çeşme-i âb-ı …….. Hacı Ahmet Paşa

1153

***
Alıntı
 
 
0 #2 Adem 15-05-2013 21:37
Şâd-âb: Suya kanmış.

***

Kitabede geçen Ebu'l-Feth ibaresi, Fatih Sultan Mehmet'e râcî olduğu düşünülürse, "Türbe-i pâk Ebu'l-Fethe iki çeşme-i nûr" ifadesinden Fatih Sultan Mehmet'in türbesine yakın yerde olduğu anlaşılıyor.
Alıntı
 

Yorum ekle

Okunmamış kitabelerin okunuşunu altına yazabilir veya mevcut hataları konu altına bildirebilirsiniz.


Güvenlik kodu
Yenile