Hata
  • Eğer gösterilecek olan uygun değilse gösterilecek tema. Lütfen site yönetimi ile irtibat kurun.

Ab-ı Hayat Çeşmesi

Oluşturulma tarihi: Salı, 30 Nisan 2013 19:20
Yazar: Yasin YILMAZ
Gösterim: 1415

ab-ı hayat çeşmesi 1aFatih Sultan Mehmed'in Topkapı Sarayı oluşumu için inşa ettirdiği ilk yapı olan Çinili (Sırça) Köşk'ün odalarından birinde duvara gömülü şekilde bulunuyor Ab-ı Hayat Çeşmesi. Çeşme, muhtemelen dinlendirici etkisi olan su sesini sağlamak maksadıyla III.Murad zamanında yaptırılmıştır. Çeşmenin bulunduğu duvar içi geniş oyuğun her iki yanında da tâlik yazılı kitabeler bulunuyor.

Günümüzde Çinili Köşk, Arkeoloji Müzesi bahçesinde müze yönetimi kapsamında bulunuyor.

 

 

 


 

Not : Okunuşlar dikdörtgen bölmelerin konumuna göredir. Yani sağ üstteki kutunun okunuşu yine sağ üst kutu içerisinde verilmiştir.

 

ab-ı hayat çeşmesi 1b

 

 

 

 

 

 

 

 Cûş ider dil meyl idüb akar âna rûh-ı revâ  Çeşmelerden kim lebaleb pür ola bu havz-ı cân 
 Burc-i âb-ı kuyuya menzil ider şems-i cihan   Kılsa devletle bu cây-i izzete ol şehnişin
 Hak mübârek eyleyü gelsin o Şâh-ı kâmuran  Taht-ı devlet sadr-ı izzet kasr-ı rif'at cây-i has
 Ağız açup çeşmeler elhân ile okur revân   Su gibi evsâf-ı şâh-ı ezber etmişdir meğer
 Zindedir çün âb-ı lütfiyle o Şah'ın ins ü cân   Katre-i cûdiyle nola bendesin ihyâ ide 
 Tarihini: Pâk-i ra'nâ çeşme-i Şâh-ı cihan   Seyr idüb âsariî Dâi dedi ilhamla

 

 

ab-ı hayat çeşmesi 1c 

 

 

 

 

 

 

 Pâk tab' u sâf dil ser çeşme-i sultâniyân   Hazret-i Hakan-ı alem Han Murad-ı kâmuran 
 Hak-pâyi devletine can gibi oldu revân   Emr idüb sırça 'saray' içre bu âlî çeşmeler 
 Hızır veş bin bin yaşar ittikçe dâim nûş-i cân   Ol şeh-i âlem ki bu aynü'l-hayat candan 
 Mâ-i kevser nûş ider gûyâ ki tâvus-i cinân   Cilveler eyler safâ ile kenâr-ı âbda 
 Olmasa bahri eğer ki san'atında pehlivân   Böyle her yerden akıtmaz idi hâk-pâyine 
 Didi bir târih ki: Serçeşme-i Şâh-ı cihân   Selsebîl-i âsâve âsari-i Dâî o dem 

 

 

 

 

Yorumlar   

 
0 #1 Cihan 30-04-2013 20:53
1/1 - Çeşmelerden kim lebâleb pür ola bu hud hân
1/2 - Huş ider dil ... idüb akrâna ruh-u revan
1/3 - Hazret-i Hakan-ı âlem Hân Murad-ı kâmuran
1/4 - Pak-ı tabi ve saf dil ser çeşme-i ...
Alıntı
 
 
0 #2 Cihan 30-04-2013 21:10
2/1 - Kalsa devletle bu câyı ... ol şahnişin
2/2 - ... âb-ı ... ider şems-i cihân
2/3 - Emr idüb ... içe bu âli çeşmeler
2/4 - Hakpây-ı devletine can gibi oldu mı revân
***
Hata/Eksikler olabilir.Katılın tashih edip çözelim :)
Alıntı
 
 
0 #3 Adem 30-04-2013 22:03
Çeşmelerden kim lebaleb pür ola bu havz-ı cân
Cûş ider dil meyl idüp akar âna rûh-ı revân
Kılsa devletle bu cây-i izzete ol şehnişin
Burc-i âb-ı kuyuya menzil ider şems-i cihân
Alıntı
 
 
0 #4 Adem 04-05-2013 22:36
Taht-i devlet sadr-ı izzet kasr-ı rif'at cây-ı hâs
Hakk mübârek eyleyüp gelsin o Şâh-ı kâmurân
Su gibi evsâf-ı şâh-ı ezber etmiştir meğer
Ağız açup çeşmeler elhân ile okur revân
Katre-i cûdiyle nola bendesin ihyâ ide
Zindedir çün âb-ı lütfiyle o Şâh'ın ins ü cân
Seyr idüb âsariî Dâî dedi ilhamla
Tarihini: Pâk-i ra'nâ çeşme-i Şân-ı cihân
Alıntı
 
 
0 #5 Adem 04-05-2013 23:31
Hazret-i Hâkân-ı âlem Murat kâmurân / Pâk tab' u sâf dil ser çeşme-i sultâniyân
Emir ediüb sırça sarap içre bu âlî çeşmeler / Hak-pâyi devletine can gibi oldu revân
Ol şeh-i âlem ki bu aynü'l-hayat candan / Hızır veş bin bin yaşar ittikçe dâim nûş-i cân
Cilveler eyler safâ ile kenâr-ı âbda / Mâ-i kevser nûş ider gûyâ ki tâvus-i cinân
Böyle her yerden akıtmaz idi hâk-pâyine / Olmasa bahri eğer ki san'atında pehlivân
Selsebîl-i âsâve âsari-i Dâî o dem / Didi bir târih ki: Serçeşme-i Şâh-ı cihân
Alıntı
 
 
0 #6 mustafa 19-07-2013 09:18
5.alıntı adem: 2.satır
emr idüb sırça 'saray' içre
Alıntı
 
 
0 #7 Yasin YILMAZ 26-07-2013 21:18
Belirtilen düzelmelerle birlikte kitabelerin okunuşlarını düzenleyip tamamladım.
Alıntı
 
 
0 #8 Yasin YILMAZ 26-07-2013 21:19
Her iki kitabenin de sonunda ebcet hesabıyla yapılış tarihini veren satırlar var, rica etsek Adem bey bunların hesabını bize yapar mı?

Yanlış bilmiyorsam kırmızı renkli olarak verdiğim kısımlar olmalı
Alıntı
 
 
0 #9 Adem 27-07-2013 01:53
Yasin hocam her iki kitabenin ebced hesabı arasında yaklaşık 80 sene fark var. Farklı tarihlerde yapılmış ama aynı tarihte kitabesi yazılmış olabilir.


پاك رعنا چشمء شاه جهان

Hicri : 1054 Miladi: 1644سرچشمء شاه جهان

Hicri : 969 Miladi: 1562
Alıntı
 
 
0 #10 Yasin YILMAZ 27-07-2013 10:53
Teşekkürler Adem bey
Alıntı
 

Yorum ekle

Okunmamış kitabelerin okunuşunu altına yazabilir veya mevcut hataları konu altına bildirebilirsiniz.


Güvenlik kodu
Yenile