Hata
  • Eğer gösterilecek olan uygun değilse gösterilecek tema. Lütfen site yönetimi ile irtibat kurun.

Cihangir Camii Kitabesi

Oluşturulma tarihi: Cumartesi, 19 Temmuz 2014 13:33
Yazar: Yasin YILMAZ
Gösterim: 1432

cihangir camiiCihangir semtine ismini veren cami ilk defa Kanuni Sultan Süleyman tarafından vefat eden oğlu Şehzade Cihangir adına yaptırılmış olup, aradan geçen zamanda depremler ve yangınların etkisiyle yıkılıp harap olan cami bugünkü şekliyle Sultan II.Abdülhamid tarafından yeniden inşa ettirilmiştir.

 

 

 


 

 

cihangir camii 1d  cihangir camii 1c  cihangir camii 1b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...   ...   ... 
 ...   ...   ... 
 ...   ...   ... 
 ...   ...   ... 
 ...   ...   ... 
 ...   ...   ... 
 ... 
 ...   ... 
 ... 

 

 

 

 

 

Yorumlar   

 
+2 #1 Cihan 20-07-2014 10:47
Ebu'l-Fütûh Süleyman Hân-ı Kânunî
İdüb ma'bedi Şehzâdesi içün inşâ
O Şâhzade'nin ism-i şerifine nisbet

Konuldu nâmı Cihângir Cami' hattâ
Cenâb-ı şeyh-i mükerrem Hasan Efendi kim
Yegâne pîr-i reşadet(?) semir idi Hakk'a

Virüb bu câye şeref bin yirmi sâlinde
Makamın itdi tamâm elli dört yıl ihyâ
Tarîk-i feyz-i eser-i halvetîden irşâdı

Nice müride virirdi nisâb-ı izz ü alâ
Mahall-i zikr ü ibâdet iken bu cây-ı lâtif
Geçüb senin(?) idüb ol zât-ı ekmel azm-i bekâ

Zaman zaman dahî beş def'a muhterik oldu
Hudâ'ya şükr bu kerre yine olundu binâ
Bak işte sâye-i Abdü'l-Hâmîd Hân'ı da

İ'marı eskilerinden de oldu çok a'lâ
Salât-ı hamse'de her zikr Hakk-ı akibende(?)
İdilsün ol şeh-i zîşan'a bunda hayr dua

Senih(?) şimdi... didim târih
Becâ yapıldı metin işbu câmi'i ra'nâ

1307-(1889)
Alıntı
 
 
+2 #2 Abdurrahim 09-08-2014 21:31
Kitabenin ebadından dolayı üç sütun halinde yazılsa da ikişer ikişer yani beyitler halinde okumak lâzım.

...
Cenâb-ı şeyh-i mükerrem Hasan efendi kim
Yegâne pîr-i reşâdet-semîr idi Hakka.

Reşâdet-semîr: Doğru yolda

...
Mahall-i zikr ü ibâdet iken bu cây-ı lâtif
Geçüb sinîn, idüb ol zât-ı ekmel azm-i bekâ

Sinîn: seneler (sinn'ler)

...
Salât-ı hamsede her zikr-i Hakk akîbinde
İdilsün ol şeh-i zîşan'a bunda hayr dua

akîbinde: hemen arkasında (akabinde)

...
Senih şimdi şu altıncıdır didim târih
Becâ yapıldı metin işbu câmi'i ra'nâ

Beca: Yerinde, Uygun.
Alıntı
 

Yorum ekle

Okunmamış kitabelerin okunuşunu altına yazabilir veya mevcut hataları konu altına bildirebilirsiniz.


Güvenlik kodu
Yenile