Hata
  • Eğer gösterilecek olan uygun değilse gösterilecek tema. Lütfen site yönetimi ile irtibat kurun.

Bir Sadr-ı a'zam Telhîsi

Oluşturulma tarihi: Perşembe, 16 Mayıs 2013 11:38
Yazar: Cihan
Gösterim: 897

sadrazamtelhisi1

Bir arşiv vesîkası.Sadr-ı a'zam Telhîsi.

sadrazamtelhisi2

Okunuşu ;

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadaret

Sırbistan'da ihtiyâr-ı ikamet etmiş olan Bosna ve Hersek muhâcirîni Rusya İmparatoru ve İngiltere Kralı hazeratına birer telgrafnâme kesidesiyle Revâl mülakatından dolayı icrây-ı tebrîkâtla bazı istirhâmatda bulunduklarını ve bu keyfiyyetin Bosna igtisâsâtı müsebbileri ile münâsebatta bulunmasından dolayı zâten Sırbiye'yi ithâm eden Viyana kabinetosunu hükümet-i mezkûreye karşı bir kat daha izhâr-ı infiâle sevk eyleyeceğini mutazammın Belgrad Sefâret-i Seniyyesinden alınan tahrîrâtın tercümesi Hâriciye Nezâret-i Celîlesinin tezkiyesiyle arz u takdim kılınmıştır efendim.

5 Cemâziye'l-âhire 326 (Yani 1326)
12 Haziran 324 (Yani 1324)


Sadr-ı A'zam
Ferid

 

Yorumlar   

 
0 #1 Adem 16-05-2013 21:40
Sırbistan'da ihtiyâr-ı ikamet etmiş olan Bosna ve Hersek muhâcirîni Rusya İmparatoru ve İngiltere Kralı hazeratına birer telgrafnâme kesidesiyle ...... mülakatından dolayı
Alıntı
 
 
0 #2 Adem 16-05-2013 21:48
icrây-ı ......bazı istirhâmatda bulunduklarını ve bu keyfiyyetin Bosna.........müsebbileri ile münâsebatta bulunmasından dolayı zâten
Alıntı
 
 
0 #3 Yasin YILMAZ 17-05-2013 17:14
Adem Bey, ben "İngiltere Kralı" ifadesini seçemedim, sanki başka bir şey yazıyor.
Alıntı
 
 
0 #4 Yasin YILMAZ 17-05-2013 17:25
kesidesiyle Reval mülâkatından dolayı...

9 Haziran 1908 yılında Reval şehrinde Rusya ve İngiltere hükümadrları Osmanlı Devleti'ni "hasta adam" olarak paylaşma görüşmesi yapmışlardır. Sanırım evrak bu hadise ile alâkalı olsa gerek
Alıntı
 
 
0 #5 Adem 17-05-2013 18:26
Alıntılandı Yasin YILMAZ:
Adem Bey, ben "İngiltere Kralı" ifadesini seçemedim, sanki başka bir şey yazıyor.


Daha açık yazımı şu şekilde "انكلتره قرالى". Tabi rik'a kırması olunca seçmek güç olabiliyor.
Alıntı
 
 
0 #6 Adem 17-05-2013 18:54
Sırbiye'yi ithâm eden Viyana kabinetosnu hükümet-i mezkûreye karşı bir kat daha izhâr-ı infiâle sevk eyleyeceğini ........
Alıntı
 
 
0 #7 Cihan 17-05-2013 21:30
...itham ... hükümet-i mezkûreye karşu bir kat daha izhâr ... sevk iyleyeceğini ... nezâret-i celîlesinin tezkeresiyle arz ve takdîm kılınmışdır.
Alıntı
 
 
0 #8 Adem 20-05-2013 18:23
Sırbistan'da ihtiyâr-ı ikamet etmiş olan Bosna ve Hersek muhâcirîni Rusya İmparatoru ve İngiltere Kralı hazeratına birer telgrafnâme kesidesiyle Revâl mülakatından dolayı icrây-ı tebrîkâtla bazı istirhâmatda bulunduklarını ve bu keyfiyyetin Bosna igtisâsâtı müsebbileri ile münâsebatta bulunmasından dolayı zâten Sırbiye'yi ithâm eden Viyana kabinetosunu hükümet-i mezkûreye karşı bir kat daha izhâr-ı infiâle sevk eyleyeceğini mutazammın Belgrad Sefâret-i Seniyyesinden alınan tahrîrâtın tercümesi Hâriciye Nezâret-i Celîlesinin tezkiyesiyle arz u takdim kılınmıştır efendim.

5 Cemâziye'l-âhire 326 (Yani 1326)
12 Haziran 324 (Yani 1324)


Sadr-ı A'zam
Ferid
Alıntı
 

Yorum ekle

Okunmamış kitabelerin okunuşunu altına yazabilir veya mevcut hataları konu altına bildirebilirsiniz.


Güvenlik kodu
Yenile